Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Προτάσεις απλές υπάρχουν. Στο "διά ταύτα" χωλαίνουμε!


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ,  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ
 ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Πρός: Δήμαρχο Ιωαννίνων

Ενταύθα

Κοιν: ΜΜΕ

Κε Δήμαρχε

Απο τα ΜΜΕ πληροφορούμαστε περί της αξιοποιήσεως των δύο εκτάσεων, οι οποίες εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, έως ότου αυτό μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του, επί της λεωφόρου Παπανδρέου.

Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται, ως γνωστό, σε αρκετά υποβαθμισμένες περιοχές, στις οποίες απουσιάζει το πράσινο.
Συγκεκριμένα η μία βρίσκεται στην πυκνοδομημένη περιοχή της Καλούτσιανης και η άλλη απέναντι απ´ τη Ζωσιμαία Σχολή και εν επαφή με το ιστορικό Κεντρο της πόλης, το οποίο στερείται παντελώς χώρων στάθμευσης και βεβαίως πρασίνου.

Πιστεύουμε ότι αυτές οι εκτάσεις πρέπει, δι' ανταλλαγής, να γίνουν Δημοτικές (κοινόχρηστες) και να διατεθούν για τις ανάγκες των κατοίκων και γι' αυτό προτείνουμε όπως προχωρήσετε στην τροποποίηση του σχεδίου πόλης προς την κατεύθυνση αυτή.

Μάλιστα, η επί της οδού Ζωσιμαδών ευρισκομένη έκταση μπορεί να αξιοποιηθεί, αφού λάβει υπόψη της τόσο τα παρακείμενα διατηρητέα μνημεία και ιδιαιτέρως το μνημείο της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής, όσο και την άμεση γειτνίαση της με το ιστορικό Κεντρο της πόλης, το οποίο έχει άμεση ανάγκη χώρων στάθμευσης.

ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΛ
Για τις εκτάσεις αυτές ο Δήμος μπορεί και πρέπει να παραχωρήσει στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, έκταση, ίσης αξίας στο Βοϊδολείβαδο, στο Σταυράκι, επί της περιφερειακής οδού για να κατασκευασθεί ένας κεντρικός, σύγχρονος, άνετος και μοντέρνος σταθμός λεωφορείων , στον οποίο να εξυπηρετούνται όλες οι σχετικές ανάγκες. Με καταστήματα, γραφεία, τράπεζα και όποια άλλη σύγχρονη χρήση.

Στη θέση, άλωστε, αυτή τον προέβλεπε και τον χωροθετούσε το Γενικο Πολεοδομικό Σχέδιο, του 1986.
Η θέση αυτή του σταθμού λεωφορείων είναι από πολλές απόψεις ιδανική και η καλύτερη καθότι είναι ισοβαρής σ´ ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης και δεν  δημιουργεί σε καμμιά περιοχή ή γειτονιά  ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Κλείνοντας δεν παραλείπουμε και θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε και την πρόσφατη επιστολή - πρόταση μας, που έχει σχέση με την παραχώρηση, στην πόλη, του Εβραϊκού νεκροταφείου Ιωαννίνων, έτσι ώστε αφ´ ενός μεν να πάψουν οι κάθε μορφής βεβηλώσεις του και αφ´ ετέρου δε να αναδειχθεί η ιστορική ιδιαιτερότητα και ιερότητα του χώρου αυτού.

Δεν κρύβουμε την Ελπίδα μας πως στις προτάσεις μας αυτές θα προστρέξουν κι άλλοι μεμονωμένοι πολίτες, φορείς, παρατάξεις ή οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έδωσαν συγκεκριμένα δείγματα γραφής γύρω από τέτοια ή παρόμοια θέματα ( Βλέπε π.χ Έκταση του  Πρώην Ξενία Ιωαννίνων, το πάρκιγκ της κεντρικής πλατείας, την πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων κά).
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Σπύρος ΠΑΝΤΑΖήΣ
Γιάννενα.
Τηλ:6932 407666

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η (χωροταξικώς) ετεροβαρής θέση, το μέγεθος και η εν γένει λειτουργία του σταθμού απ' τη μιά πλευρά και η εντεινόμενη υποβάθμιση των περιοχών των προυφισταμένων σταθμών καθιστούν την πρόταση επίκαιρη και αναγκαία.