Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Χωρίς κανένα σχόλιο

Η ΕΛΠΙΔΑ
ήρθε μαζί με το 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΛΟ


και σε καμμία άλλη λίστα δεν είναι κανένας απ' τους δυό!