Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Το αναγκαίο καλό!

Να πάμε την Χώρα ένα βήμα πιό μπροστάκαι αν χρειασθεί ακόμα 
και στην  ...πλάτη
Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο