Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Το Κράτος δεν λειτουργεί κι επισήμως.

Γιατί;
Στο Βέλγιο (για κάποιους δικούς τους λόγους) έκαναν εκλογές επί 2 χρόνια. 
Άλλ' όμως το κράτος αυτό λειτουργούσε κανονικά!!!

Εδώ, σε μας, ούτε αυτό δεν μπόρεσαν να κάνουν.
Μόλις που "μυρίζει" εκλογές και έως ότου "σταθεροποιηθεί" η κυβέρνηση Κράτος δεν υπάρχει. 
Κράτος δεν λειτουργεί!!!

Ούτε αυτό δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να διορθώσουν. 
Το Κράτος είναι δικό τους. Και πάνω στη "μοιρασιά" το διέλυσαν, εντελώς. 

Τόσο ανίκανοι!!! 
Τόσο επικίνδυνοι!!!
Και επιμένουν να μας ξανά σώσουν. 
Θεέ μου!!!