Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Χρήσιμοι μόνο για τον εαυτό τους.

 Η  απερχόμενη κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να συγκλονιστεί το πανελ­λήνιο και χωρίς κανείς να κλάψει γι' αυτήν, εκτός από τους άμεσα ωφεληθέντες από την παρουσία της. Στην πραγματικότητα έπεσε εύκολα επειδή δεν είχε νόημα να συνεχίσει να υπάρχει.