Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Χωρίς καμμία απολύτως πληροφόρηση...

Μόνον με την  ...αγχίνοια μας η πρόβλεψη των πολιτικών εξελίξεων!

Η ψυχική Νοημοσύνη  περιγράφεται ή καλύτερα, περιέχεται στη λέξη "Αγχίνοια", 
την οποία συναντάμε στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη:
"Αγχίνοια, καθ΄ ην ο έχων στοχαστικός εστίν εκάστω του δέοντος".

Δηλαδή, η "ψυχική ευφυΐα, η οποία χαρίζει, σ΄ αυτόν που την κατέχει, την ευστοχία σε κάθε τι που πρέπει να γίνει".