Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Ποιοί μας εξευτέλισαν;

 "...Καμμιά ψυχή στον κόσμο δεν πρέπει να σηκώνει,

τόσους αιώνες, 
                         τόση αίγλη, 
                                           τόσα ονόματα ευκλεή
και τόσους άθλους,
                                 μόνη..."
Ελένη Άρβελερ