Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Είμαι έτοιμος και αποφασισμένος!

Είμαι έτοιμος για να συναντώμαι, (κεκλεισμένων των θυρών και έως ότου βρίσκουμε τις λύσεις), κάθε 3 μήνες, με όλους τους υπόλοιπους Βουλευτές Ιωαννίνων και κάθε 6 μήνες με όλους τους βουλευτές της Ηπείρου, για να συζητάμε για τα προβλήματα των Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

Για να βοηθάμε στην επίλυσή τους. 

Για να καταστρώνουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους τα αναπτυξιακά σχέδια της Ηπείρου και κάθε περιοχής.

Είμαι έτοιμος για να ανατρέψω (και θα την ανατρέψω) αυτή τη μιζέρια, κατά την οποία οι βουλευτές μας όχι μόνον δεν συναντώνται, αλλά δεν μιλάνε κάν μεταξύ τους.

Τα Γιάννενα και η Ήπειρος έμειναν πολύ πίσω.