Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Μας πήραν τα ...πέταλα! Συνέντευξη στο ITV.

Στις 25 Ιανουαρίου
(του Αγίου Γρηγορίου ανήμερα)
Άς τους χαρίσουμε και τα  ...καρφιά!

για να ξεκουμπιστούν...