Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Υπάρχει λύση.


Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πιστοί στην ιδρυτική τους διακήρυξη οικοδομούν
το κυβερνητικό τους πρόγραμμα για την οικονομία στους παρακάτω βασικούς άξονες: 

- Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους.
- Διαγραφή του επονείδιστου χρέους.
- Καταγγελία των Μνημονίων.

- Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των νόμων 
που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων.
- Διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία.

- Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου (πετρελαίου και φυσικού αερίου).
- Παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια αγαθά στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας και υγιή ιδιωτικό τομέα.


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Το ύψος του επονείδιστου χρέους θα προκύψει από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου και με βάση την εφαρμογή των γνωστών κριτηρίων που έχουν γίνει αποδεκτά διεθνώς.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα διπλωματικά και δικαιοδοτικά μέσα προκειμένου να διεκδικήσει από τη Γερμανία τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο συνολικού ύψους τουλάχιστον 162 δις ευρώ πλέον τόκων. Επίσης, η κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, στην καινοτομία, στο σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση τεχνολογίας και στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Η επένδυση στη γνώση και την τεχνολογία αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας.